YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là

  • A. có quá trình hình thành và hợp chất của các tế bào sinh dục (các giao tử)
  • B. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen
  • C. luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử
  • D. thế hệ con cháu sinh ra đồng nhất về đặc tính di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON