YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng? 

  • A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt. 
  • B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.
  • C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. 
  • D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mệnh đề đúng là: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124371

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON