YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

  • A. 2,56
  • B. 3,14
  • C. 5,87
  • D. 4,87

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 44.10-6(J/kg)

  Năng suất tỏa nhiệt của than bùn bằng 14.10-6(J/kg)

  ⇒ Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần than bùn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA