YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau: 

  • A. Dầu hỏa, than bùn, than đá, củi khô. 
  • B. Than bùn, củi khô, than đá, dầu hỏa.
  • C. Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô. 
  • D. Than đá, dầu hỏa, than bùn, củi khô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năng suất tỏa nhiệt xếp từ lớn đến nhỏ: Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.

  ⇒ Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON