• Câu hỏi:

  Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình sau để chọn câu trả lời đúng cho  câu hỏi sau đây.

  Nếu duy trì mức độ khai thác dầu như trong bản đồ thì khu vực nào trên thế giới có nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ dầu trong 10 năm tới?

  • A. Trung Đông
  • B. Đông Nam Á.
  • C. Bắc Mĩ.
  • D. Châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC