AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất

  • A. Vì than rẻ hơn củi  
  • B. Vì than dễ đun hơn củi
  • C. Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
  • D. Vì than có nhiệt lượng lớn hơn củi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
  • Ngoài ra, dùng bếp than còn có các lợi ích khác như : góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và sử dụng lại thuận tiện, và sạch sẽ hơn bếp củi. 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>