YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy? 

  • A. Q = q - m
  • B. Q = q + m
  • C. Q = q.m
  • D. Q = q/m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được xác định theo công thức:

  Q = q.m

  ⇒ Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON