AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: Ta nói rằng năng suất toả nhiệt của khí đốt là \({44.10^ - }^6(J/kg)\), con số này có nghĩa gì?

  • A. Có nghĩa là 1kg khí đốt bị đốt cháy sẽ toả ra nhiệt lượng lớn hơn \({44.10^ - }^6J\)
  • B. Có nghĩa là 1kg khí đốt bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng nhỏ hơn hoặc bằng \({44.10^ - }^6J\)
  • C. Có nghĩa là 1kg khí đốt bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng \({44.10^ - }^6J\)
  • D. Có nghĩa là 1 đơn vị khối lượng khí đốt bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng \({44.10^ - }^6J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có nghĩa là 1kg khí đốt bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng \({44.10^ - }^6J\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>