YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất? 

  • A. Rễ củ
  • B. Rễ móc
  • C. Giác mút 
  • D. Rễ thở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rễ củ - có vai trò chứa chất dự trữ nên có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON