YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng?

  1. Lúa

  2. Sú

  3. Vạn niên thanh

  4. Dương xỉ

  5. Su hào

  6. Khoai lang 

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rễ biến dạng có 4 loại: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút. Như vậy, những cây có có rễ biến dạng: sú, vạn niên thanh, khoai lang.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON