AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cây tầm gửi có rễ thuộc dạng biến dạng nào?

  • A. Rễ móc
  • B. Rễ củ
  • C. Giác mút
  • D. Rễ thở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giác mút: Rễ mọc vào thân cây khác lấy chất hữu cơ từ cây chủ VD: Cây tầm gửi, cây tơ hồng,… 

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>