YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cây tầm gửi có rễ thuộc dạng biến dạng nào?

  • A. Rễ móc
  • B. Rễ củ
  • C. Giác mút
  • D. Rễ thở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giác mút: Rễ mọc vào thân cây khác lấy chất hữu cơ từ cây chủ VD: Cây tầm gửi, cây tơ hồng,… 

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON