YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Rễ thở có đặc điểm: 

  • A. Rễ phình to
  • B. Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám
  • C. Sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đất
  • D. Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân và cành của cây khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Rễ thở: Rễ mọc ngược lên trên mặt đất lấy oxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất. VD: Cây bụt mọc, cây đước, cây mắm,….

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON