AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giúp cây hô hấp trong không khí là chức năng của dạng rễ nào?

  • A. Rễ thở
  • B. Rễ móc
  • C. Giác mút
  • D. Rễ củ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rễ thở: Rễ mọc ngược lên trên mặt đất lấy oxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất. VD: Cây bụt mọc, cây đước, cây mắm,….

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>