YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giúp cây hô hấp trong không khí là chức năng của dạng rễ nào?

  • A. Rễ thở
  • B. Rễ móc
  • C. Giác mút
  • D. Rễ củ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rễ thở: Rễ mọc ngược lên trên mặt đất lấy oxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất. VD: Cây bụt mọc, cây đước, cây mắm,….

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON