YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giúp cây hô hấp trong không khí là chức năng của dạng rễ nào?

  • A. Rễ thở
  • B. Rễ móc
  • C. Giác mút
  • D. Rễ củ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rễ thở: Rễ mọc ngược lên trên mặt đất lấy oxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất. VD: Cây bụt mọc, cây đước, cây mắm,….

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON