YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cây nào dưới đây không có rễ thở? 

  • A. Bần
  • B. Bụt mọc
  • C. Si   
  • D. Mắm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các cây có rễ thở - rễ mọc ngược lên trên mặt đất là: cây bụt mọc, bần, mắm. Như vậy, cây si không có rễ thở.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON