YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các đặc trưng của quần thể, đặc trưng nào quan trọng nhất?

  • A. Tỉ lệ đực cái
  • B. Sức sinh sản
  • C. Thành phần nhóm tuổi
  • D. Mật độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82540

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON