YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất ?

  • A. Khai báo lại thủ tục và gọi nó mỗi khi cần sử dụng;
  • B. Khai báo thủ tục duy nhất một lần và gọi nó một lần duy nhất;
  • C. Chỉ cần khai báo;
  • D. Khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng;

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4726

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON