AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu dữ liệu của hàm

  • A. Chỉ có thể là kiểu integer.
  • B. Chỉ có thể là kiểu  real.
  • C. Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string.
  • D. Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>