ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

  • A. Program
  • B. Procedure
  • C. Function
  • D. Var

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Function

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE