YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

   

  Procedure p ;

  Var n : integer ;

  Begin

  …………

  End ;

  Phạm vi của biến n là :

  • A. Trong toàn bộ chương trình;
  • B. Trong nội bộ thủ tục p;
  • C. Trong toàn bộ tệp chương trình nguồn;
  • D. Tùy thuộc vào vị trí sử dụng thủ tục p;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nội bộ thủ tục p;

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA