YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sắp xếp các chất nào vì nhiệt tỏa ít tới nhiều sau đây, cách nào là đúng?

  • A. Nhôm, đồng, sắt.
  • B.  Sắt, đồng, nhôm
  • C. Sắt, nhôm, đồng
  • D. Đồng, nhôm, sắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Nhôm nở nhiều nhất, rồi đến đồng, sắt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON