YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng.

  Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì ... 

  • A. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng. 
  • B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.
  • C. Chỉ có chiều cao tăng. 
  • D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao không thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng

  ⇒ Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON