YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phát biểu sai trong các câu sau:

  • A. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
  • B. Khi lạnh đi, thì khối lượng quả cầu không thay đổi
  • C.  Khi nóng lên, thể tích quả cầu tăng, khối lượng riêng giảm
  • D. Khi lạnh đi, khối lượng quả cầu không đổi, khối  lượng riêng của quả cầu cũng không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  Khi lạnh đi, khối lượng quả cầu không đổi, khối  lượng riêng của quả cầu cũng không đổi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON