YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?

  • A. Khối lượng của vật tăng.
  • B. Khối lượng của vật giảm.
  • C. Khối lượng riêng của vật tăng.
  • D. Khối lượng riêng của vật giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D: Khối lượng riêng của vật giảm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON