YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho ba thanh kim loại đồng, nhôm, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 100 cm. Khi tăng thêm 500C thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,12 cm; 0,086 cm; 0,060 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất? 

  • A. Nhôm – Đồng – Sắt      
  • B. Nhôm – Sắt – Đồng
  • C. Sắt – Nhôm – Đồng        
  • D. Đồng – Nhôm – Sắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ dãn nở vì nhiệt của nhôm > đồng > sắt

  ⇒ Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF