AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bảng sau, nếu chọn lệnh Table \(\rightarrow\) Delete \(\rightarrow\) Rows thì điều gì sẽ xảy ra?

  • A. Bảng vẫn như cũ
  • B. Chỉ xóa cột đầu tiên của bảng
  • C. Xóa dòng được chọn
  • D. Xóa toàn bộ bảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>