ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong 1kg sắt có bao nhiêu electron? Cho biết 1 mol nguyên tử Sắt có khối lượng là 55.85kg, một nguyên tử sắt có 26 electron. 

  • A. 2,55.10-4
  • B. 2.10-4
  • C. 1,8.10-4
  • D. 3,2.10-4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong 1kg Sắt có \(\frac{{1.1000}}{{55,85}} = 17,905\) mol nguyên tử sắt. 

  ⇒ Số Nguyên tử Sắt = 17,905.6,02.1023 nguyên tử = 17,905.26 = 465,53 mol electron

  Khối lượng của electron bằng:

  465,53.9,1.10-31.6,02.1023  = 2.55.10-4 kg.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF