YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trên người còn có 1 lớp lông mỏng đó là đặc điểm của: 

  • A. Người tối cổ
  • B. Người tinh khôn
  • C. Người hiện đại
  • D. Vượn cổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8296

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF