YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người tối cổ xuất hiện cách đây bao nhiêu năm? 

  • A. 2 triệu năm
  • B. 3 triệu năm
  • C. 4 triệu năm
  • D. 5 triệu năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON