YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người tinh khôn cách đây bao nhiêu năm?

  • A. 2 vạn năm
  • B. 3, 5 vạn năm
  • C. 4 vạn năm
  • D. 5 vạn năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF