YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta phát hiện đồ sắt thời gian nào? 

  • A. 2000 năm TCN
  • B. 1000 năm TCN
  • C. 3000 năm TCN
  • D. 4000 năm TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON