YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người tinh khôn xuất hiện ở đâu? 

  • A. Châu Âu
  • B. Châu Á
  • C. Châu Phi
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF