AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên mặt chất lỏng tại có hai nguồn kết hợp A, B cùng pha, dao động với chu kỳ 0,02s. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15cm/s. Trạng thái dao động của M1 cách A, B lần lượt những khoảng d1 = 12cm; d2 = 14,4cm và của M2 cách A, B lần lượt những khoảng d1 = 16,5cm; d2 = 19,05cm là:

  • A. M1 và M2 dao động với biên độ cực đại.
  • B. M1 đứng yên không dao động và M2 dao động với biên độ cực đại .
  • C. M1 dao động với biên độ cực đại và M2 đứng yên không dao động.
  • D. M1 và M2 đứng yên không dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>