AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người quan sát chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhô lên cao 10 lần trong khoảng thời gian 27 s. Tính  tần số của sóng biển. 

  • A. 2,7 Hz.    
  • B. 1/3 Hz.        
  • C. 270 Hz.           
  • D.  10/27 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>