AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên đường tròn lượng giác, điểm cuối của cung có số đo bằng \(120^0\) nằm ở góc phần tư thứ:

  • A. I
  • B. II
  • C. III
  • D. IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA