AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Điểm môn toán của lớp 10A2 của trường THPT A được cho trong bảng sau:

  Điểm

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Tần số

  5

  12

  7

  8

  6

  2

   Tính phương sai của các số liệu thống kê cho ở bảng trên.

  b) Cho \(\sin \alpha  = \frac{{ - \sqrt 3 }}{7},{\rm{ }}\pi  < \alpha  < \frac{{3\pi }}{2}.\) Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung \(\alpha .\)

  Lời giải tham khảo:

  a) \(\overline x  = 6.1\)

  \(S_x^2 = 2.04\)

  b) Vì \(\pi {\rm{ < }}\alpha {\rm{ < }}\frac{{3\pi }}{2} \Rightarrow \cos \alpha  < 0\)

  Ta có: \({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1 \Rightarrow \cos \alpha  =  - \sqrt {1 - {{\sin }^2}\alpha }  \Rightarrow \cos \alpha  =  - \frac{{\sqrt {46} }}{7}\)

  \(\tan \alpha  = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} = \frac{{\sqrt {138} }}{{46}}\); \(\cot \alpha  = \frac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }} = \frac{{\sqrt {138} }}{3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>