AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cung có số đo \(30^0\) của đường tròn bán kính 10cm có độ dài là:

  • A. \(\frac{{5\pi }}{3}\) (cm)
  • B. 300 cm
  • C. \(\frac{{10\pi }}{3}\) (cm)
  • D. 10 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>