ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

  • A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.
  • B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
  • C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.
  • D. Trêu tức bạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong tình huống này em sẽ đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136755

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON