YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?

  • A. Khuyên góp quần áo cho học sinh vùng cao.
  • B. Gặt lúa giúp gia đình người già.
  • C. Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo trong thôn.
  • D. Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hành động biểu hiện của yêu thương con người:

  + Khuyên góp quần áo cho học sinh vùng cao.

  + Gặt lúa giúp gia đình người già.

  + Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo trong thôn.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON