AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tom watches usually television in the evening.

  • A. watches usually
  • B. television
  • C. in
  • D. evening

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  watches usually --> usually watches

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>