AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She has lived in London for five years before she moved to New York.

  • A. has lived
  • B. for
  • C. before
  • D. moved

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  has lived --> had lived

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>