AMBIENT
 • Identify the one underlined word or phrase A, B, C, or D that must be changed for the sentence to be correct

  Câu hỏi:

  Before she became a film star, she has been a stand-up comedian.

  • A. Before
  • B. film star
  • C. has been
  • D. comedian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  has been ---> had been

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA