YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

  • A. Phú Yên
  • B. Ninh Thuận
  • C. Quảng Nam
  • D.  Quảng Trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vùng duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh (thành phố): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF