ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

  • A. Phú Yên
  • B. Ninh Thuận
  • C. Quảng Nam
  • D.  Quảng Trị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vùng duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh (thành phố): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1