YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s.

  • A. 10,53m
  • B. 9,68m
  • C. 12,33m
  • D. 11,33m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi s là khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe rõ được tiếng vang.                      

  Quãng đường âm truyền đi từ khi phát ra đến  khi  nghe được tiếng vang là:

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{2}}.{\rm{S}} = {\rm{v}}.{\rm{t}}\\
   \Rightarrow {\rm{S}} = \frac{{{\rm{v}}.{\rm{t}}}}{{\rm{2}}} = \frac{{{\rm{340}}\frac{{\rm{1}}}{{{\rm{15}}}}}}{{\rm{2}}} \approx {\rm{11}},{\rm{33}}({\rm{m}})
  \end{array}\)

  Vậy khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang là 11,33m

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON