AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,2 giây. Biết tốc độ truyền siêu âm trong nước là 1 500 m/s. Độ sâu của đáy biển là: 

  • A. 900m
  • B. 1800 m
  • C. 3600 m
  • D. Một giá trị khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quãng đường mà sóng siêu âm đã đi là:

  S = v.t = 1500x 1,2 = 1800m

  Quãng đường mà song siêu âm đã đi gấp 2 lần độ sâu của biển ở vị trí đó. Vì vậy, độ sâu của biển là:

  h = s/2 = 1800 : 2 = 900m

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA