YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính hệ số tự cảm của một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2. Cho biết ống dây có 1000 vòng dây.

  • A. \({3.10^{ - 4}}(H)\)
  • B. \({4.10^{ - 3}}(H)\)
  • C. \({2.5.10^{ - 3}}(H)\)
  • D. \({5.10^{ - 3}}(H)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta có:

  \(l = 50cm = 0,5m;S = 10c{m^2} = {10^{ - 3}}{m^2}\)

  • Áp dụng công thức tính độ tự cảm:

  \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}\frac{{{N^2}}}{l}.S = {2.5.10^{ - 3}}(H)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON