AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính hệ số tự cảm của một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2. Cho biết ống dây có 1000 vòng dây.

  • A. \({3.10^{ - 4}}(H)\)
  • B. \({4.10^{ - 3}}(H)\)
  • C. \({2.5.10^{ - 3}}(H)\)
  • D. \({5.10^{ - 3}}(H)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta có:

  \(l = 50cm = 0,5m;S = 10c{m^2} = {10^{ - 3}}{m^2}\)

  • Áp dụng công thức tính độ tự cảm:

  \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}\frac{{{N^2}}}{l}.S = {2.5.10^{ - 3}}(H)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA