YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ  có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm

  • A. \(0,029H\)
  • B. \(0,079H\)
  • C. \(0,048H\)
  • D. \(0,023H\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Áp dụng công thức tính độ tự cảm của một ống dây:

  \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}.\mu .\frac{{{N^2}}}{l}.S\) 

  ⇒\(L = 4\pi 10^{-7} .\frac{10^{6}}{0,5} (\pi . 0,01) = 0,079H\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>