YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

  • A. Dòng điện tăng nhanh
  • B. Dòng điện giảm  nhanh
  • C. Dòng điện có giá trị không đổi
  • D. Dòng điện biến thiên nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dòng điện có giá trị lớn nếu không biến thiên thì suất điện động tự cảm vẫn bằng 0.

  ⇒ Chọn đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON