YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L=25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị \({i_a}\) xuống 0 trong 0.01s. Tính \({i_a}\)

  • A. \(0,3(A)\)
  • B. \(0,4(A)\)
  • C. \(0,5(A)\)
  • D. \(0,25(A)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ta có:

  \(L = 25mH = {25.10^{ - 3}}H\)

  \(\begin{array}{l}
  \left| {{e_{tc}}} \right| = L.\left| {\frac{{\Delta i}}{{\Delta t}}} \right| = L.\left| {\frac{{0 - {i_a}}}{{\Delta t}}} \right| = L.\frac{{{i_a}}}{{\Delta t}}\\
   \Rightarrow {i_a} = \frac{{\left| {{e_{tc}}} \right|.\Delta t}}{L} = 0,3(A)
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11532

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF