AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là: 

  • A. 2L        
  • B. L/2     
  • C. 4L       
  • D. L/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì L=4π.10-7n2V nên khi n giảm 2 lần thì L giảm 4 lần

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>