YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: 3590 x 500 = ?

  • A. 178500
  • B. 179500
  • C. 1785000
  • D. 1795000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vậy 3590 × 500 = 1795000.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON